forsikringsavtale

Forsikringsavtale

Henschien Insurance Services 
– megler for KL

Henschien Insurance Services Skade & Liv AS har siden
2010 vært Kranutleiernes Landsforenings rådgiver i
forsikringsspørsmål. Målet med avtalen er å betjene
medlemmer i Kranutleiernes Landsforening med de beste
vilkår, premie og oppfølging.

Henschien Insurance Services Skade & Liv AS har lang
erfaring med industri- og kranmarkedet. Vi kan tilby en
totalpakke for medlemmene, som dekker alle lovpålagte
og obligatoriske dekninger. I tillegg vil hver enkelt
medlemsbedrift få spesialtilpassede dekninger knyttet opp
mot sine ønsker og behov.

Ta kontakt for et tilbud:

Roar Steen: 55 38 98 75 eller 95 90 99 28,
mail: roar.steen@henschien.no

Jan Andersen: 55 38 98 71 eller 90 15 56 50,
mail: jan.andersen@henschien.no

 

henschien.no
henschien